3. Pla de Pastoral

El Col·legi Mare de Déu del Carme està situat en un lloc emblemàtic per les Carmelites Missioneres Teresianes CMT, ja que en el seu entorn hi ha les despulles del Nostre Pare Fundador, Pare Palau, personatge emblemàtic, que ja en el seu temps va dir: “Déu, els homes i el pròxime formen un sol cos que és l’Església, per ell la seva Estimada“. Per tant, seguint el seu esperit de crear una gran família, i seguint les directrius generals de la nostra congregació, el Departament de Pastoral promou un projecte ampli que consisteix en ajudar a les nostres famílies i promoure un tipus de vida, seguint una sèrie de valors molt necessaris en la nostra època.

PLA DE PASTORAL

    ppalau

Introducció

El col·legi Mare de Déu del Carme és un centre que pertany a la congregació de les Carmelites Missioneres Teresianes. La funció del nostre col·legi és oferir una educació personalitzada, que es caracteritza per ser humana, social i profundament cristiana, d’acord amb les directrius de l’Església i en el marc institucional, on ens encoratja  el carisma del nostre fundador Francesc Palau i Quer. Per tant, seguint el seu esperit de crear una família, i seguint les directrius generals de la nostra congregació, marcades en el caràcter propi, el Departament de Pastoral promou un projecte ampli que consisteix a ajudar les nostres famílies i promoure un tipus de vida, seguint una sèrie de valors molt necessaris en el nostre temps.

Presentem el nostre Caràcter Propi adaptat a la realitat del moment:

 • Fomentem i desenvolupem la dimensió religiosa i transcendent de la persona conreant els valors humans i cristians que la capacitin per integrar-se en la societat com a ciutadans actius, compromesos i amb esperit crític i transformador.
 • Promovem una escola oberta a tothom, sense cap tipus de distinció.
 • Atenem la diversitat i la multiculturalitat, d’acord amb les necessitats específiques de cada persona.
 • Realitzem la nostra acció en comunitat educativa, exercitant el clima de família i el treball en equip, amb sensibilitat, creativitat i innovació.
 • Ens proposem ajudar a descobrir el misteri de l’home i cooperar per trobar solucions als principals interrogants de la nostra vida. Presentem Jesucrist i el seu missatge com a projecte de vida.
 • La nostra escola, inspirada en l’ideal de Francesc Palau, fomenta la devoció i l’amor a MARIA, i la proposa com a model de virtuts cristianes.

Pretenem que l’alumne/a desenvolupi l’autoestima positiva i el respecte cap a un mateix, aconseguint la confiança necessària per afrontar els reptes de la nostra societat.
Aquestes característiques estan plasmades en el nostre Pla anual de Centre, l’objectiu prioritari del qual és aconseguir que els nostres alumnes assoleixin i siguin testimonis dels valors humans i cristians transmesos i viscuts des del nostre projecte de Pastoral.
El Pare Palau va crear l’orde de les Carmelites Missioneres Teresianes amb un doble objectiu molt concret, les missions i l’escolarització, que es troba recollit en el caràcter propi dels nostres centres. Els seus punts més destacats són:

 • Som una escola de l’Església. Fonamentem la nostra acció educativa en una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món.
 • Som l’escola de les Carmelites Missioneres Teresianes. Oferim a la societat una educació cristiana fonamentada en l’amor a Déu i al proïsme, d’acord amb el carisma del fundador, Francesc Palau i Quer.
 • Fonamentem l’esperit de família i hi dediquem temps i una atenció especial amb la finalitat d’afavorir les relacions personals.
 • Proposem i portem a cap un pla formatiu amb valors ètics, socials i religiosos que emanen de l’Evangeli.
 • Donem resposta a la demanda social. Som una escola d’inspiració cristiana oberta a tots aquells que lliurement opten per la nostra proposta educativa.
 • Ens comprometem amb el medi sociocultural. La nostra comunitat educativa està compromesa amb la realitat sociocultural del seu entorn.
 • Estem oberts a la diversitat cultural i familiar, afavorim la integració des del respecte als valors propis de cada cultura.

En resum, ens considerem una comunitat educativa en Pastoral

 • Comunitat: perquè implica un clima de família, amb alumnes, pares, educadors i tota la comunitat educativa, amb una vivència d’església.
 • Educativa: perquè ens ajuda a madurar en els aspectes culturals, professionals i socials.
 • Pastoral: perquè ens acompanya vers l’encontre amb Crist en la construcció de l’església i del Regne de déu construint un entorn més proper. Assumint que la tasca educativa és una participació en la missió evangelitzadora de l’església.

L’equip de Pastoral parteix de l’ideari que defineix el nostre estil  educatiu i intenta aplicar i donar sentit a aquests valors mitjançant la nostra dinàmica i dimensió de Pastoral.
La Pastoral en el nostre centre forma part de totes les nostres activitats, ja que, com hem dit abans, l’objectiu prioritari és l’educació integral dels nostres alumnes.

Objectius
Els objectius proposats per aquest curs són els següents:

 • Promoure el carisma Palautià en totes les activitats del centre.
 • Animar i entusiasmar els professors en les activitats que es proposen des de l’Equip de Pastoral.
 • Afavorir el diàleg des de totes les matèries escolars.
 • Col·laborar amb les famílies per tal d’aconseguir una escola coherent de valors, oferint una Pastoral propera.
 • Donar suport i acompanyar les iniciatives en les diferents campanyes.
 • Elaborar un material de suport de pregària diària.
 • Valorar el respecte a la dignitat de la persona i el servei gratuït als altres.
 • Fer present la persona i el missatge de Jesús de Natzarè.
 • Potenciar totes aquelles activitats que condueixen a la solidaritat amb els altres, especialment amb els més pobres i marginats.
 • Difondre el sentit de pertinença i corresponsabilitat de tot el claustre de professors a l’hora de posar en pràctica i avaluar el projecte educatiu-pastoral
 • Formar permanentment des de la vessant humana, professional, cristiana i palautiana tots els que formen part de la nostra comunitat educativa.
 •  Buscar la formació integral dels nostres alumnes, essent fidels a l’estil de Francesc Palau i al seu amor a l’Església, oferint a les nostres famílies una educació cristiana basada en l’amor i el servei als altres, amb la finalitat d’ajudar a construir entre tots un món cada cop més just.

Per aconseguir aquests objectius ens proposem tres àmbits de treball:

 • Persona
 • Dimensió educativa-cultural
 • Dimensió evangelitzadora

Els objectius que es  treballaran al llarg dels 3 anys que durarà el projecte educatiu de Pastoral són:

OBJECTIUS GENERALS

 1. Formar persones lliures, crítiques, actives, integrades en la societat, compromeses amb l’Església i  amb l’esperit Palauti
 2. Formar persones orants transmissores de valors humans-cristians: solidàries, coherents, participatives, integrades en l’Església i en la societat, obertes i crítiques a la realitat i als canvis.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

•    PERSONA

* Formar persones respectuoses i tolerants.
* Formar persones lliures, crítiques i coherents.
* Formar persones participatives i actives.
* Formar persones que projectin en la nostra societat els valors rebuts.
* Formar persones que siguin coherents amb el seu projecte de vida.
* Promoure la formació integral i progressiva de la persona, des d’una concepció cristiana, potenciant la capacitat d’escoltar, actituds d’ajuda i col•laboració, descobrint quines accions fan feliços als altres i quins són els valors de convivència propis de la comunitat, i implicant tota la comunitat educativa.
* Aprendre a conviure col•laborant com a persona compromesa amb l’evangeli.
* Descobrir els valors cristians en les noves formes de vida.

•    DIMENSIÓ EDUCATIVA-CULTURAL

* Crear un clima d’acollida, obertura i respecte mutu dins del centre.
*Promoure els valors fonamentals: opció per la vida, el respecte vers l’altre, solidaritat i responsabilitat .
* Relacionar-se activament amb les tradicions i la cultura de la nostra població i país.
* Atendre els pobres i desvalguts més propers.
* Sentit de família: Afavorir tot el que contribueix a la creació de l’esperit comunitari com a element fonamental de la vivència cristiana i del nostre esperit palautià.
* Sentit de la missió: Ajudar a obrir-nos als altres i a sentir-nos responsables de la transmissió de la fe.

•    DIMENSIÓ EVANGELITZADORA

* Potenciar el descobriment de les diferents opcions de vida.
* Promoure l’encontre amb Déu.
* Ajudar els nostres alumnes a interioritzar les experiències quotidianes.
* Proporcionar espais i temps, silenci i pregària.
* Ajudar a descobrir totes les realitats de l’Església i facilitar-ne la implicació en algunes.
* Transmetre i donar a conèixer la nostra espiritualitat palautiana cultivant els valors humans i cristians, seguint l’exemple de Maria com a model de virtuts cristianes.
* Crear una comunitat educativa identificada amb el projecte cristià.
*Proporcionar temps per descobrir i interioritzar el veritable significat d’Advent, Quaresma, Pasqua…
* Afavorir els grups de fe i pregària, convivències, colònies, camp de treball, temps lliure, diàleg personal, diàleg interreligiós i acompanyament personal.
* Promoure el voluntariat social i missioner.
* Educar en la fe cristiana i en valors (esperit de família, justícia, pau, adaptació al canvi…)
* Conèixer la vida del Pare Palau així com la dels sants més significatius per la Comunitat Carmelita: Santa Teresa de Jesús, Santa Teresina del nen Jesús, la germana Teresa Mira.
* Participar en les celebracions de la fe.

69_20141006091721

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s