3. Pla de Pastoral

 

cole

 

PLA ANUAL DE PASTORAL
 

Curs   2018-19

Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Postobligatori

 

 

ÍNDEX PLA ANUAL DE PASTORAL

 1. Lema del curs 2018-19…………………………………………………………………………………..3
 2. Caràcter Propi……………………………………………………………………………………………….4
 3. Equip de Pastoral ………………………………………………………………………………………..7
 4. Objectius Generals ………………………………………………………………………………………..8
 5. Objectius Específics …………………………………………………………………………………….10
 6. Temporització ……………………………………………………………………………………………. 11

 

 1. Lema del curs

                  Escolta la SEVA veu

 El projecte educatiu de la nostra escola pretén la formació integral de la persona des d’una proposta clara de Valors. Des de Pastoral, aquest curs continuem treballant la INTERIORITAT.

Vivim en un món que avança a gran velocitat i amb molt de soroll. Els avenços tecnològics ens faciliten aspectes de la nostra vida. En aquesta societat del lleure descobrim que quasi ningú té temps…

Aquestes circumstàncies, i moltes més, han provocat en la societat una necessitat d’aturar-se i veure què passa en l’interior de les situacions i de les persones.

Pensem que, des de l’escola, hem de donar respostes al moment que vivim pensant que eduquem per al futur. És per això que amb el nou lema de pastoral, ens agradaria ajudar als alumnes, educadors, personal d’administració i serveis i famílies a desenvolupar la competència d’aprendre a:

Ser cada cop més reflexius aprofundint en la lectura de la realitat, superant-ne una lectura anecdòtica, guanyant dimensió simbòlica i optant amb criteris ètics. Volem ser capaços d’integrar el silenci en les nostres vides, de manera que puguem obrir-nos a l’alteritat i la transcendència i especialment cultivar una interioritat que ens mogui al compromís.

 

 1. Caràcter Propi

MISSIÓ, VISIÓ, VALORS

MISSIÓ

La nostra missió és l’educació des d’una dimensió humana i competencial segons el carisma del Carmel Palautià, que s’expressa en l’amor de Déu i al proïsme, especialment en aquells més desfavorits, responent a les necessitats de l’entorn i conreant l’esperit de família i les relacions interpersonals en un clima de llibertat.

VISIÓ

Formar part de la xarxa de centres evangelitzadors que treballem cohesionats pel cultiu de la interioritat i per relacions establertes entre nosaltres i amb l’entorn, on es potencia: el treball en equip, la solidaritat i el compromís que fa visible el nostre “ser família”, on tota la comunitat educativa creix amb la capacitat d’innovar i transformar la realitat.

VALORS

Els valors del Col·legi Mare de Déu del Carme de Tarragona, des de la nostra identitat cristiana d’acord amb el caràcter del fundador, Pare Francesc Palau i Quer, són: la coherència, la coresponsabilitat, el compromís, el reconeixement, la transcendència, el sentit crític, l’acollida, l’alegria, l’esperit de superació i la generositat.

 

ESCOLA EN PASTORAL

 Parlar d’una escola en Pastoral és parlar d’un centre on es té una especial cura de les persones, tant a nivell individual com comunitari, perquè aquestes puguin trobar els mitjans que els permetin relacionar-se amb Déu, amb elles mateixes, amb els altres i amb la natura, contribuint a la transformació de la societat i fent possible així la civilització de l’amor.

La nostra acció de Pastoral Educativa es fonamenta en l’AMOR, LA FE I L’EXPERIÈNCIA de la trobada de  l’amistat amb l’ESGLÉSIA: Déu i el proïsme.

El repte que se’ns presenta és aconseguir que la metodologia i les estructures de l’Escola es converteixin en plataformes de pastoral. Per això, és important tenir en compte algunes claus prioritàries:

 • La primera clau per entendre l’animació pastoral a l’Escola prové de la identitat palautiana de la nostra missió basada en l‘amor i el servei al proïsme.
 • La segona clau és l’evangelització. La nostra escola serà evangelitzadora si tots els processos educatius que hi existeixen estan impregnats de conceptes, estratègies i valors evangèlics, implícitament o explícitament. Per tant, es tracta de passar d’una mentalitat d’activitats pastorals puntuals a una mentalitat de processos amplis on s’insereixen no solament aquestes activitats, sinó tota la tasca educativa.
 • La tercera clau és que l’evangelització sigui tasca i responsabilitat de tota la comunitat educativa amb diversos nivells de profunditat i de compromís personal, però amb una intencionalitat pastoral bàsica comuna.
 • La quarta clau és que en la planificació de tot allò que pertany a l’àmbit escolar (pla estratègic, documents, memòries, activitats, feines…) quedi reflectida la nostra identitat.

 

Per això:

 • Fomentem una escola oberta a tots, sense distinció de races, creences o classes socials.
 • Promovem la formació integral dels alumnes, d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, fins aconseguir la síntesi entre Fe, cultura i vida.
 • Atenem la diversitat, segons les necessitats dels educands.
 • Estimulem la creativitat i aptituds dels alumnes d’acord amb les seves capacitats.
 • Ajudem a descobrir que la dimensió transcendent de la persona obre horitzons nous a la vivència i a la interpretació de la realitat personal i del món.
 • Cultivem els valors humans i cristians que ajuden l’educand a desenvolupar harmònicament la seva personalitat.
 • Col·laborem, des dels valors evangèlics, amb altres agents socials compromesos en la construcció d’una societat més humana i més justa.
 • Trobem en Maria el model en què inspirar-nos per relacionar-nos amb Déu.

 

   Organització equip de pastoral

L’equip de pastoral té la següent organització:

TITULAR CENTRE Carmen Benito Abajo
DIRECTORA Laia Sans Magarolas
COORDINADORA GENERAL PASTORAL Leonor Navarro Mercadé
EQUIP INFANTIL
Coordinadora etapa Infantil Marta Cano
  Marta Grima
  Lídia Simon
  Olga Gàzquez / Ariadna Jané
  Sílvia Redó / Àngels Duran
EQUIP PRIMÀRIA
Coordinador etapa Primària Francesc Arrufat
  Elena Romero
  Sandra Blaya
EQUIP SECUNDÀRIA I POSTOBLIGATORI
Coordinadora etapa ESO i POST Leonor Navarro
  Gna. Antònia Agulló
  Blanca Porres
  Isabel Seró

  

 1. Objectius Generals

Partim d’aquests objectius generals extrets de la pròrroga, un any més, del Pla triennal de Pastoral 2013-2019, (a l’espera de les noves línies marcades pel nou ETP), amb la finalitat d’animar un projecte evangelitzador que integri tota la nostra tasca al centre educatiu i que formi persones de manera integral en totes les seves dimensions:

 • Potenciar en tots els membres i estaments de la Comunitat Educativa un estil d’educació personalitzada, que es caracteritzi per ser humana, social i profundament cristiana, d’acord amb les directrius de l’església i que garanteixi l’anunci i la vivència de l’Evangeli segons el carisma de Francesc Palau i Quer, ocd.
 • Formar persones lliures, crítiques, actives, integrades en la societat, compromeses amb l’Església i amb l’esperit Palautià.

 

 • Formar persones orants transmissores de valors humans-cristians: solidàries, coherents, participatives, integrades en l’Església i en la societat, obertes i crítiques a la realitat i als canvis.

 

Per aconseguir aquests objectius ens proposem tres àmbits de treball en els diferents estaments del centre:

 • Persona
 • Dimensió educativa-cultural
 • Dimensió evangelitzadora

 

OBJECTIUS COMUNS per a totes les escoles CMT per treballar el lema del nou curs, decidits en les dues trobades d’equips de Pastoral realitzades a Amposta (18 d’abril) i a Torrevieja (27 d’abril):

Objectiu General

Desenvolupar i motivar una escola en pastoral cristiana des de l’espiritualitat palautiana, sent la base pel desenvolupament integral dels nostres alumnes i famílies.

Objectius específics

– Orientar als alumnes cap al autoconeixement i el descobriment de Jesús en el seu interior.

– Facilitar estones d’oració des del silenci i la mirada interior recolzant-nos en el testimoni de Francesc Palau i Teresa Mira.

– Implicar les famílies en las connexions de la pastoral del col·legi.

– Intentar motivar la creació d’un grup MILPA (Missioners Laics Palautians) a l’escola.

– Desenvolupar el nostre caràcter missioner a través de les accions com la solidaritat i el voluntariat en la nostra comunitat educativa (Apadrinaments Filipines, ONG Educas, altres campanyes solidàries).

– Treballar amb connexió amb la Pastoral Diocesana.

 

 1. Objectius específics del Lema de Pastoral
 • Acompanyar als nostres alumnes en el recorregut cap a la seva interioritat.
 • Aconseguir una sensibilització social que fomenti la solidaritat mitjançant el foment del treball en equip: adoptant actituds de flexibilitat, cooperació, coordinació, supervisió, participació, interès i respecte.
 • Dinamitzar les celebracions i pregàries en petit grup.

 

PROJECTE ACTIVITATS INDICADOR
Lema del curs Continuar potenciant les reflexions i pregàries del matí a través del bloc de cada etapa. 70% Grau satisfacció dels alumnes (disseny enquesta alumnes final de curs).
Interioritat Seguiment de la pregària del matí 100% de les entrades del bloc de la pregària al matí.
Interioritat Facilitar moments de reflexió per potenciar la interioritat i l’oració de les nostres celebracions. Augmentar un 5% de voluntaris en la dinàmica de les celebracions.
Voluntariat Participació en les campanyes solidàries de l’escola. Augment del  10% en la participació.

 

BONS DIES – REFLEXIÓ – PREGÀRIA DEL MATÍ

 

 

INFANTIL

 

 

https://carmelitespregariamatiparvulari.wordpress.com/

 

 

PRIMÀRIA

 

 

http://carmeliteseppregariamati.blogspot.com/

 

SECUNDÀRIA

 

https://carmelitespregariamati.wordpress.com/

 

 

 1. TEMPORITZACIÓ

 1r TRIMESTRE

DATES ACTIVITAT
3 SETEMBRE

dilluns

 

Presentació Lema curs 2018-19 i objectius al claustre.

“Escolta la SEVA veu”

Setmana del 3 SETEMBRE

dimecres

CLAUSTRE PROFESSORS D’ETAPA: Treball cooperatiu d’una escola en pastoral.

 

10 SETEMBRE

dilluns

Eucaristia Professors i PAS Inici Curs.
Setmana del 12 SETEMBRE

dimecres

 

PRIMÀRIA: presentació i activitat del lema a les aules. TUTORIA

SECUNDÀRIA: presentació i activitat del lema a les aules. TUTORIA

 

Setmana del 17 SETEMBRE

dilluns

 

PRIMÀRIA: Eucaristia Inici de Curs CICLE SUPERIOR i 4t EP.

28 SETEMBRE

divendres

PRIMÀRIA: convivències inici de curs a Aitona – Alumnes 6è.
1 OCTUBRE

dilluns

INFANTIL: presentació i activitat del lema a les aules. TUTORIA

 

OCTUBRE

 

PRIMÀRIA: REUNIÓ Sembradors d’Estels (Alumnes 6è) – Assisteix Francesc i Leo

 

OCTUBRE

 

SECUNDÀRIA: Inici xerrades i acompanyament Mossèn Fernando

                          

OCTUBRE

 

PRIMÀRIA: inici de les xerrades per part de mossèn Fernando.

(Cada dia de h a h).

 

11 OCTUBRE

dijous

PRIMÀRIA: convivències inici de curs a Aitona – Alumnes 5è.
15 OCTUBRE

dilluns

 

INFANTIL: activitat  de St. Teresa. Programació de Religió.

PRIMÀRIA: pregària conjunta de St. Teresa.

SECUNDÀRIA: pregària per les aules de St. Teresa.

 

 

21 OCTUBRE

diumenge

 

CURSA CARMELITES – Recaptació destinada a l’ONG EDUCAS.
OCTUBRE

 

VISITA PASTORAL ETP – Reunió equip de Pastoral
7 NOVEMBRE

dimecres

 

INFANTIL: Dia del PARE PALAU.

PRIMÀRIA: Dia del PARE PALAU.

SECUNDÀRIA: Dia del PARE PALAU. MARXA PARE PALAU I CONVIVÈNCIES

 

17:10h Pregària i berenar per tot el personal del centre al claustre.

 

11 NOVEMBRE

diumenge

 

Trobada famílies parròquia St. Fructuós
30 i 1 DESEMBRE

div. i dissabte

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS
3 DESEMBRE

dilluns

 

INFANTIL: Activitats Advent.

PRIMÀRIA: Activitats Advent.

SECUNDÀRIA: Activitat d’Advent.

                          Campanya recollida d’aliments i joguines – CÀRITAS.

 

13 DESEMBRE

dijous

 

PRIMÀRIA: Sembradors d’Estels (Alumnes 6è) – 15:30h a la Catedral.

 

17 DESEMBRE

dilluns

 

PRIMÀRIA: Eucaristia NADAL – Alumnes CICLE SUPERIOR i 4t EP

 

SECUNDÀRIA: CINEMA ESPIRITUAL Alumnes 3r d’ESO- Arquebisbat de Tarragona. Pel·lícula “Campeones” de Javier Fesser

 

17 DESEMBRE

divendres

FESTA de NADAL Professors i PAS a les 13h.

 

 

 

2n TRIMESTRE

 

DATES ACTIVITAT
GENER INFANTIL: campanya infància Missionera.

PRIMÀRIA: campanya infància Missionera.

21 GENER

dilluns

 

PRIMÀRIA: Dia de St. Fructuós. Celebració a la parròquia de St. Fructuós amb els alumnes de 5è EP.

 

30 GENER

dimecres

 

INFANTIL: activitat pel dia de la PAU.

PRIMÀRIA: activitat pel dia de la PAU i No-violència. 

SECUNDÀRIA: vídeo pregària per classes – Dia de la No-violència.

5 FEBRER

dimarts

 

SECUNDÀRIA: Convivències Intercol·legials TGN-VENDRELL alumnes 2n d’ESO (al VENDRELL).

 

12 FEBRER

dimarts

 

SECUNDÀRIA: Convivències Intercol.legials TGN-VENDRELL alumnes 1r d’ESO (a TGN).

 

14 FEBRER

dijous

 

SECUNDÀRIA: XXIII Marxa de la Solidaritat – Mans Unides – Alumnes 3r d’ESO.
15 FEBRER

divendres

ESMORZAR SOLIDARI

DIA DE LA FAM – SECUNDÀRIA

 

26 FEBRER

dimarts

 

INFANTIL: activitat sobre la Gna. Teresa Mira.

PRIMÀRIA: activitat sobre la Gna. Teresa Mira.

SECUNDÀRIA: pregària per la Gna. Teresa Mira.

                         

6 MARÇ

 

DIMECRES DE CENDRA
11 MARÇ-

12 ABRIL

dilluns

 

INFANTIL: Activitats de Quaresma (5 setmanes). TUTORIA

PRIMÀRIA: Activitat de Quaresma (5 setmanes). TUTORIA

SECUNDÀRIA: Activitat de Quaresma. TUTORIA

 

20 MARÇ

dimecres

 

PRIMÀRIA: Pregària Aniversari mort Pare Palau.

SECUNDÀRIA: Pregària Aniversari mort Pare Palau.

 

3r TRIMESTRE

 

DATES ACTIVITAT
3 ABRIL

dimarts

 

INFANTIL: Visionat conjunt al Saló d’actes de la Resurrecció + mona

PRIMÀRIA: Pregària/Activitat celebració de la PASQUA.

SECUNDÀRIA: Pregària celebració de la PASQUA.

 

24 ABRIL

dimarts

 

Aniversari Beatificació Pare Palau

 

PRIMÀRIA: Eucaristia Pasqual 4t, 5è i 6è.

SECUNDÀRIA: Pregària del bloc Aniversari Beatificació Pare Palau.

 

ABRIL

 

 

PRIMÀRIA: Recollida concurs de dibuix per Setmana Santa. (VOLUNTARI)

SECUNDÀRIA: Recollida concurs fotografia Jove de Setmana Santa. (VOLUNTARI)

MAIG

 

INFANTIL: Activitats mes de Maria.

PRIMÀRIA: Activitats mes de Maria.

SECUNDÀRIA: Activitat mes de Maria.

 

Campanya recollida roba SOS ÀFRICA.

 

MAIG

 

SECUNDÀRIA:  EUCARISTIES PASQUA – FI DE CURS.

 

24 MAIG

 

SECUNDÀRIA: Eucaristia GRADUACIÓ 2n BATXILLERAT.
31 MAIG

divendres

 

INFANTIL: Ofrena de Flors a Maria. Pregària conjunta.

PRIMÀRIA: Ofrena de Flors a Maria. Pregària conjunta.

SECUNDÀRIA: Bloc de pregària al matí, mes de Maria.

JUNY

 

PRIMÀRIA: Comunions (15h).

PRIMÀRIA: Eucaristia Final de Curs 4t, 5è i 6è.

 

7 JUNY

 

SECUNDÀRIA: Eucaristia GRADUACIÓ 2n CICLES FORMATIUS.
20 JUNY

 

SECUNDÀRIA: Eucaristia GRADUACIÓ 4t ESO.
JUNY

 

REUNIÓ COORDINADORS DE PASTORAL

 •  Revisió i tancament del curs: valoracions, objectius i indicadors.
 • Memòria del curs
 • Objectius 2018-19
 • Lema nou curs
 • Calendari activitats curs

Pla anual de Pastoral

28 JUNY

divendres

 

 Eucaristia Professors i PAS – FI DE CURS.

 

logo Pastoral(2)

 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: